Обява за набиране на бенефициенти

05/12/2016

Започва набирането на кандидати за участници по спечеленият от училището проект по Програма "ЕРАЗЪМ + ", Ключова дейност К1 - Образователна мобилност за обучаеми и учители в сферата на професионалното образование и обучение. Мобилната практика ще се осъществи от 08.04.2017г. до 28.04.2017г. в биоферма Патрис, Сполето, Италия- партньор по проекта.

Предварителната селекция ще се извърши чрез подаване на заявления и мотивационни писма от учениците до 16. 12. 2017г. при Р.Стефанова - координатор по проекта или при Н.Цонева - наставник по време на мобилността.

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

1. Да са ученици от 9, 10 и 11 клас от всички специалности.

2. Да имат среден успех от предходна година минимум Добър.

3. Към момента на подаване на заявления да нямат наложени наказания.

Необходими документи

Учениците кандидатстват с портфолио, което съдържа:

1. Заявление за кандидатстване.

2. Мотивационно писмо.

3. Документ, показващ успех от предходна
учебна година.

4. Препоръки от класния ръководител и
преподавател по практическо обучение.

5. Документи /сертификати, грамоти/, показващи
наличието на различни знания и умения/ езикови, творчески, практически/.