Биоферма Патрис

Проектни дейности

 

Изводи

24/06/2017

Професионална гимназия по селско стопанство "Н. Пушкаров" реализирайки проекта "Фамилното биоземеделие - инструмент за интелигентен и приобщаващ растеж и устойчиво местно развитие" допринесе за подобряване качеството на живот на населението в Общините Попово и Опака. Главната цел на проекта бе постигната като учениците придобиха практически знания...

Проектът е ориентиран към ученици, преминаващи първоначално професионално обучение по специалностите "Растителна защита и агрохимия" , "Земеделско стопанство", "Механизация на селското стопанство", "Производство на кулинарни изделия и напитки" и "Селски туризъм". Това са 20 ученици с интерес в сферата на земеделието и биопроизводството.

Започва набирането на кандидати за участници по спечеленият от училището проект по Програма "ЕРАЗЪМ + ", Ключова дейност К1 - Образователна мобилност за обучаеми и учители в сферата на професионалното образование и обучение. Мобилната практика ще се осъществи от 08.04.2017г. до 28.04.2017г. в биоферма Патрис, Сполето, Италия- партньор по проекта.